Olympijské hry

Olympijské hry jsou největší sportovní událostí. Své kořeny mají v antických olympijských hrách, které se konaly ve starém Řecku v Olympii.

Zimní olympijské hry

První modely klasických zimních olympijských her proběhly v roce 1924 ve francouzském Chamonix, kde byli sezváni sportovci z celého světa na tzv. Týden zimních sportů.

Sporty na ZOH

Zimní olympijské hry jsou plné zajímavých sportovních utkání. Jedná se zejména o biatlon, bobové sporty, bruslení, curling, lední hokej, lyžování a saně.

Olympijské hry

Olympijske hryOlympijské hry jsou největší sportovní událostí. Své kořeny mají v antických olympijských hrách, které se konaly ve starém Řecku v Olympii na poloostrově Peloponés. Nejdříve existovaly pouze letní olympijské hry, které se konaly každé 4 roky a trvaly pouze jeden den. Později 5 dní.

Z počátku se soutěžilo zejména v běhu, zápasení, rohování chlapců, pentáthlonu a běhu mužů se zbraněmi. Před začátkem olympijských her, zhruba jeden měsíc před jejich uskutečněním, se museli sportovci dostavit na místo konání her a podrobit se tvrdému výcviku. Účastnit se mohli pouze svobodní občané řeckého původu.

Ve 4. stol. n.l. došlo k úpadku těchto her. Zejména křesťané olympiádou opovrhovali a považovali hry za pohanské. V roce 394 pak císař vydal zákaz konání her. Nějakou dobu se však hry ještě konaly. Měly ovšem pouze lokální charakter.

První, kdo přišel s myšlenkou obnovit olympijské hry byl v roce 1760 německý pedagogický reformátor J.B. Basedow. Velkou osobností, která měla nesmírný dopad na vznik novodobých olympijských her byl francouzský baron Pierre de Coubertin. Ten se v roce 1888 rozhodl, že napomůže k obnovení olympijský her. Na jeho popud tak v roce 1894 vznikl Mezinárodní olympijský výbor.

Olympijský oheňOlympijské hry jsou hromadnou mezinárodní sportovní soutěží, ve které účastníci z celého světa závodí či bojují v různých disciplínách a sportech. Tyto světové hry se rozdělují na letní olympijské hry, které byly obnoveny v roce 1896, a zimní olympijské hry, které se konají od roku 1924.

Od roku 2010 jsou také oficiálně pořádány olympijské hry mládeže a od roku 2012 pak zimní olympijské hry mládeže.

Doposud se konalo 25 olympiád, z toho 15 se jich konalo na evropském kontinentu, 6 v Severní a Střední Americe, 2 krát byly olympijské hry pořádány v Austrálii a Asii.

O webu

Naše webová stránka je věnována jedné z největší sportovní události, tedy zimním olympijským hrám. Dozvíte se informace, které jste možná vůbec netušili. Kromě zajímavostí a historie o zimních olympijských hrách se dozvíte také informace o jednotlivých sportech, ve kterých se na olympiádě soutěží. Budete znát pravidla hry a dozvíte se také o zajímavé historii těchto sportů. To vše a mnohem více se dozvíte jen na našich stránkách.